Lejohet të përshëndetet personi që po lexon Kur’an dhe ai duhet të kthejë selamin

Lejohet të përshëndetet personi që po lexon Kur’an dhe ai duhet të kthejë selamin

Dijetarët kanë mendime të ndryshme për këtë çështje: disa e lejojnë, ndërsa disa e ndalojnë. Mendimi më i saktë është lejimi i përshëndetjes së lexuesit të Kur’anit, sepse nuk ka ardhur ndonjë argument që e…

Read More
Pëlqyeshmëria e zbukurimit të zërit gjatë leximit të Kur’anit dhe ndalimi i leximit në formë kënge

Pëlqyeshmëria e zbukurimit të zërit gjatë leximit të Kur’anit dhe ndalimi i leximit në formë kënge

Ka transmetime të sakta që e përforcojnë pëlqyeshmërinë e zbukurimit të zërit në lexim. Profeti, alejhi selam, thotë: “Nuk ia ka lejuar Allahu dikujt më parë, atë që i lejoi profetit (Muhamed): të lexuarit e…

Read More
Lejimi i leximit të Kur’anit në këmbë, në ecje ose shtrirë

Lejimi i leximit të Kur’anit në këmbë, në ecje ose shtrirë

Argument për këtë kemi fjalën e Allahut të Madhëruar: “Ata janë që e përmendin Allahun në këmbë, ulur dhe kur janë shtrirë. Ata thellohen në krijimin e qiejve dhe të tokës dhe thonë: “Zoti ynë!…

Read More
Është i pëlqyeshëm pastrimi i gojës me misvak para leximit të Kur’anit

Është i pëlqyeshëm pastrimi i gojës me misvak para leximit të Kur’anit

Besimtarët për të treguar respekt apo edukatë me Librin e Allahut, para leximit të Kur’anit, le ta pastrojnë gojën me miswak ose me çdo gjë tjetër që përdoret për pastrimin e saj, sepse kjo gjë…

Read More
Është e urryer varja e ajeteve në mure apo diku tjetër

Është e urryer varja e ajeteve në mure apo diku tjetër

Kjo dukuri është shumë e përhapur. I gjen suret ose ajetet të varura nëpër muret e dhomave, koridorëve, dyqaneve etj,. Ka prej njerëzve që i varin si hajmali për mbarësi, por ka edhe prej atyre…

Read More
Të urryerit e puthjes dhe vendosjes së Kur’anit në ballë

Të urryerit e puthjes dhe vendosjes së Kur’anit në ballë

Dikush që nuk ka njohuri të mjaftueshme mund të thotë: “Si e bëni të urryer këtë veprim, ndërkohë që përmes tij shprehet vetëm shenjtërim dhe respekt për Librin e Allahut?” Këtij personi i themi: Këtë…

Read More