Shpërblimi për atë që i shtron iftar agjëruesit

Shpërblimi për atë që i shtron iftar agjëruesit

Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Kush i jep ushqim për të çelur një agjëruesi, merr të njëjtin shpërblim si agjëruesi, pa e cënuar shpërblimin e agjëruesit.” (Tirmidhiu: 807) Në një transmetim tjetër: “Kush i jep…

Read More
Allahu i Lartësuar i do këta njerëz

Allahu i Lartësuar i do këta njerëz

1.Allahu i do bamirësit. Thotë Allahu i Madhëruar: “Me të vërtetë Allahu i do bamirësit.” (Bekare, 195) Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ve sel-lem) ka thënë: “Allahu është Bamirës dhe e do bamirësinë.” (Sahih el-xhami es-sagir [1824]). Bamirësia është thelbi…

Read More
Mëshira e Allahut është e pakufishme

Mëshira e Allahut është e pakufishme

Selman el-Farisiu (Allahu qoftë i kënaqur me të) tregon se i Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Në ditën kur Allahu krijoi qiejt dhe tokën, krijoi edhe njëqind…

Read More
Allahu do te ju tri gjëra dhe urren tri të tjera

Allahu do te ju tri gjëra dhe urren tri të tjera

Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) tregon se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë: “Allahu do te ju tri gjëra dhe urren tri të tjera. Do që ta adhuroni vetëm Atë dhe të mos i…

Read More
Ky është Allahu, Zoti i botëve

Ky është Allahu, Zoti i botëve

 “Argumentet logjike dhe ato të transmetuara (Kurani dhe Suneti), shqisat dhe natyra e pastër, të gjitha këto dëshmojnë se Zoti ynë – i Lartëmadhëruar – është i Vetëm në zotërimin e Tij, i njësuar në…

Read More
Hedhja e letrave në të cilat është shkruar emri i Allahut

Hedhja e letrave në të cilat është shkruar emri i Allahut

Pyetje: A lejohet hedhja e gazetave dhe revistave në të cilat është përmendur emri i Allahut? Përgjigje: “Hedhja e çdo gjëje, në të cilën ka ajete apo hadithe të Profetit, alejhi selam, është e ndaluar,…

Read More
Betimi në Emrin e Allahut

Betimi në Emrin e Allahut

Pyetje: Nëse një njeri, gjatë bisedës, përsërit shpeshherë fjalën “vallahi” (për Zotin), a konsiderohet kjo gjë si betim dhe ç’duhet të bëjë ai nëse nuk e kryen këtë betim? Përgjigje: Nëse një musliman i rritur…

Read More
A lejohet të hyhet në banjë me letrat në të cilat është përmendur emri i Allahut?

A lejohet të hyhet në banjë me letrat në të cilat është përmendur emri i Allahut?

Përgjigje: Lejohet të hyhet në banjë me këto lloj letrash, nëse ato gjenden në xhep edhe nuk duken, pra janë të fshehura dhe të mbuluara. Madje në shumë emra të njerëzve gjendet emri i Allahut,…

Read More
Të ankuarit nga shkaku i sëmundjeve

Të ankuarit nga shkaku i sëmundjeve

Nëse një njeri qan nga shkaku i sëmundjes dhe bisedon me të afërmit e tij rreth sëmundjes, a konsiderohet qarja dhe biseda e tij si kundërshtimim i Caktimit të Allahut dhe mospajtim me vendimin e…

Read More
Urtësi dhe këshilla nga Ibn Kajimi (1)

Urtësi dhe këshilla nga Ibn Kajimi (1)

• Largoje atë të keqe që të vjen nëpër mend, nëse nuk e bën ajo do të të kthehet në një mendim; atëherë largoje atë mendim, nëse nuk e bën ai do të bëhet një…

Read More
Shejtani thotë: Ti e bën këtë punë që të të shohin të tjerët

Shejtani thotë: Ti e bën këtë punë që të të shohin të tjerët

Pyetje: Në disa raste, njeriu dëshiron të bëjë një punë të mirë, mirëpo shejtani mundohet ta largojë duke i thënë: “Ti e bën këtë punë që të të shohin të tjerët.” Si mund t’i largojmë…

Read More