Tagged: allahu

Allahu i Lartësuar i do këta njerëz

1.Allahu i do bamirësit. Thotë Allahu i Madhëruar: “Me të vërtetë Allahu i do bamirësit.” (Bekare, 195) Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ve sel-lem) ka thënë: “Allahu është...

Ky është Allahu, Zoti i botëve

 “Argumentet logjike dhe ato të transmetuara (Kurani dhe Suneti), shqisat dhe natyra e pastër, të gjitha këto dëshmojnë se Zoti ynë – i Lartëmadhëruar –...

Betimi në Emrin e Allahut

Pyetje: Nëse një njeri, gjatë bisedës, përsërit shpeshherë fjalën “vallahi” (për Zotin), a konsiderohet kjo gjë si betim dhe ç’duhet të bëjë ai nëse nuk...