Vlera e natës së Kadrit

Vlera e natës së Kadrit

Mjafton për vlerën e natës së Kadrit fakti se ajo është më  e mirë se një mijë muaj. Allahu i Madhëruar thotë: “Ne e zbritëm atë (Kurani) në natën e Kadrit. E ç’të bëri ty…

Read More
Shpërblimi për atë që i shtron iftar agjëruesit

Shpërblimi për atë që i shtron iftar agjëruesit

Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Kush i jep ushqim për të çelur një agjëruesi, merr të njëjtin shpërblim si agjëruesi, pa e cënuar shpërblimin e agjëruesit.” (Tirmidhiu: 807) Në një transmetim tjetër: “Kush i jep…

Read More
A prishet agjerimi nese njeriu merr injeksione ne vena?

A prishet agjerimi nese njeriu merr injeksione ne vena?

Përgjigje: “Agjëruesi nuk e prish agjërimin nëse merr injeksione në vena dhe as nga diku tjetër, vetëm nëse ky injeksion zevendëson ushqimin, aq sa njeriu nuk ka nevojë për të ngrënë dhe për të pirë…

Read More
Përgojimi dhe thashethemet a e prishin agjërimin?

Përgojimi dhe thashethemet a e prishin agjërimin?

Përgjigje: “Përgojimi dhe thashethemet nuk e prishin agjerimin, por ato e pakësojnë shpërblimin e tij. Allahu në Kuran thotë: “O besimtarë! Ju është bërë detyrë agjërimi, ashtu si u ishte bërë edhe atyre para jush,…

Read More
Të vjellët, a e prishë agjërimin?

Të vjellët, a e prishë agjërimin?

Përgjigje: “Nëse njeriu vjell qëllimisht, agjërimi i prishet, ndërsa nëse e bën pa qëllim atëherë nuk i prishet agjërimi. Argument për këtë është hadithi që transmeton Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) se Profeti (alejhi selam) ka…

Read More
A lejohet misvaku dhe parfumi për agjëruesin?

A lejohet misvaku dhe parfumi për agjëruesin?

Përgjigje: “E saktë është se përdorimi i misvakut është sunet për agjëruesin, qoftë në mëngjes apo në pasdite. Argument është përgjithësimi i hadithit: “Misvaku është pastrim për gojën dhe kënaqësi për Zotin.” (Buhariu) Dhe hadithi:…

Read More
A duhet që në Ramazan ta bëjë nijetin çdo ditë, apo mjafton një nijet për agjërimin e tërë muajit?

A duhet që në Ramazan ta bëjë nijetin çdo ditë, apo mjafton një nijet për agjërimin e tërë muajit?

Përgjigje: “Mjafton për Ramazanin një nijet në fillim të muajit, sepse ai edhe pse për çdo ditë në vete nuk e bën nijetin në natën e saj, ai e ka bërë atë nijet në fillim…

Read More
Lejohet larja dhe freskimi i trupit kur je me agjërim?

Lejohet larja dhe freskimi i trupit kur je me agjërim?

Lejohet larja dhe freskimi i trupit kur je me agjërim? Agjëruesit i lejohet të freskohet duke hedhur ujë mbi trupun e tij, qoftë për larje të detyrueshme, të pëlqyeshme ose të lejueshme. Atij i lejohet…

Read More
Ata që flenë gjatë gjithë ditës në Ramazan, është i saktë agjërimi i tyre?

Ata që flenë gjatë gjithë ditës në Ramazan, është i saktë agjërimi i tyre?

Çfarë mund të thuhet për ata njerëz që flenë gjatë gjithë ditës në Ramazan, dia falen me xhemat dhe disa jo, a është agjërimi i tyre i saktë? Përgjigje: “Agjërimi i tyre quhet i kryer…

Read More
Agjërimi i Ramazanit është shkak për faljen e gjynaheve.

Agjërimi i Ramazanit është shkak për faljen e gjynaheve.

Nga Ebu Hurejrah (radijAllahu anhu) përcillet se Profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë: “Pesë namazet, xhumaja deri në xhuma, Ramazani deri në Ramazan, fshijnë gjynahet që bëhen mes tyre, për sa kohë që robi…

Read More
Cila është dispozita e agjërimit me vështirësi në udhëtim?

Cila është dispozita e agjërimit me vështirësi në udhëtim?

Përgjigje: “Nëse në atë agjërim ndien vështirësi jo të madhe, atëherë është mekruh (i urryer) ai agjërim, sepse kur Profeti (alejhi selam) pa një njeri, të cilit i kishin bërë hije dhe të gjithë njerëzit…

Read More