Tagged: abdes

8 rregullat kur merr abdes

1. Të thuash Bismilah. 2. Larja e duarve. 3. Futja e ujit në gojë dhe hundë. 4. Larja e fytyrës. 5. Larja e duarve deri...