Si të hysh në Xhenet nga cila derë që dëshiron?

0
1396

Eshtë një vepër të cilën nëse e bën do të futesh në Xhenet nga e cila derë që dëshiron,
ajo vepër është të ruash pesë kohët e namazit (ti falësh në kohët e tyre) dhe t`i largohesh mëkateve të medha.

Thotë i Dërguari i Allahut alejhi selam:
”Pergëzohuni se kush i fal pesë kohët e namazit dhe largohet nga mëkatet e mëdha do të hyjë në Xhenet nga cila derë që ai dëshiron”.

Saktesoi shejh Albani