Fjalë të arta nga imam Shafiu “nëse nuk më gjeni në Xhennet, pyesni për mua”

0
1662

Me te vertete banoret e Xhenetit kur hyne ne te dhe nuk i shohin shoket e tyre te cilet ishin me ta ne pune te mira ne dunja, pyesin per ta Zotin e lartesuar i thone:

“Zoti yne kemi vellezer qe kane qene falur dhe agjeruar me ne dhe nuk po i shohim” u thote Zoti: shkoni tek xhehenemi dhe nxirrni ata qe kane ne zemren e tyre nje grimce te vogel prej imanit.

Ka thene Hasan el-Basrij -rahimehullah- [shtojini shoket besimtare, sepse ata bejne shefat Diten e Gjykimit]

Shok i devotshem eshte ai qe ecen me ty per ne Xhenet…

Ka thene ibn El-Xheuzij rahimehullah: nese nuk me gjeni ne Xhennet mes jush, pyesni per mua dhe thoni: Zoti yne robi Yt filani na kujtonte ne qe te permendnim ty!!!

Pas kesaj qau Allahu e meshirofte.

Dhe une iu kerkoj juve nese nuk me gjeni ne Xhennet, pyesni per mua, ndoshta ua kam kujtuar Allahun qofte edhe njehere te vetme.

Nga perlat e imam Shafiu