Shpjegimi i librit të Edukatës.Pjesa e parë.

0
910

LIBRI “EDABUL MUFRED” EDUKATA E AUTOR IMAM BUHARIUT.
NJE NGA LIBRAT ME TE BUKUR DHE SHUME TE DOBISHEM PER MUSLIMANIN.
SI DUHET TE JETE EDUKATA E MUSLIMANIT?