Edukata e vizitës së varrezave!

Edukata e vizitës së varrezave!

1. Pëlqehet vizita e varrezave.
2. T’i jap selam banorëve të varrezave.
3. Të lutet që Allahu t’i falë ata apo të lutet në përgjithësi për ta.
4. Mos t’i ofendoj ata ose ndonjërin prej tyre gjatë vizitës.
5. Mosvendosja e qirinjëve mbi varreza.
6. Largimi nga çdo ndalesë sheriatike gjatë vizitës së varrezave.
7. Mos të ecë, ulet apo shtrihet mbi varre.
8. Ndalohet rreptësishtë kërkimi i diçkaje prej banorëve në varrezave, qoftë ndihmë apo bereqet, etj.

Përkthim Suad Shabani

Read Previous

Nje pune e vogel me nje shperblim te madh

Read Next

Duaja qe beri Muadh ibn Xhebelit ne castet e fundit te vdekje.