Cfarë e largon shejtanin?

Njeriu duhet të njihet me disa gjëra që e bëjnë shejtanin të largohet, sepse shejtani është burimi i syfaqësisë dhe origjina e sprovave.

Shejtani ikën nga shumë gjëra, si:
️ ezani,
️ leximi i Kuranit,
️ sexhdja gjate leximit te Kuranit
️ thënia e istiadhes, ,
️ lutja kur del nga shtëpia dhe gjatë hyrjes në xhami me lutjet e caktuara për të,
️ bërja e dhikrit të sabahut dhe mbrëmjes,
️ dhikri pas namazeve.. dhe të gjitha dhikret (përmendjet) e caktuara nga ana e sheriatit.”

You may also like...