Çfarë është Ihsani në adhurim?

0
109
  1. Çfarë është Ihsani në adhurim?

Ihsani është vetëdijesimi për mbikëqyrjen e vazhdueshme të Allahut të Vetëm mbi ne. Ai gjithherë na sheh neve.

Allahu i Lartësuar thotë: “Allahu është vëzhgues ndaj jush.” Surja Nisa.

Dhe thotë: “Ai që të sheh kur ngrihesh (për t’u falur natën).” Surja Shuara.

Ka thënë Profeti (Paqja dhe lavderimet e Allahut qofshin mbi te!):

Ihsani është ta adhurosh Allahun sikur e sheh Atë, edhe nëse ti nuk e sheh, Ai të sheh ty.”

Transmeton Muslimi.

Besimi i cdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno

Perktheu Anis Agovi