5 porosi nga Profeti (alejhi selam)

5 porosi nga Profeti (alejhi selam)

Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) tregon se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë: “Kush i pranon prej meje disa fjalë, që të veprojë me to apo ta mësojë atë që do të veprojë me…

Read More
Zemrat që do të hyjnë në Xhenet

Zemrat që do të hyjnë në Xhenet

Përcillet nga Ebu Hurejra – Allahu qoftë i kënaqur me të – se Profeti – alejhi selam – ka thënë: “ Do të hyjnë në Xhenet disa njerëz zemrat e të cilëve janë si zemra…

Read More
Si të largosh zilinë dhe urrejtjen nga zemra jote.

Si të largosh zilinë dhe urrejtjen nga zemra jote.

Nga një shok i Profetit alejhi selam thotë se i Dërguari i Allahut alejhi selam ka thënë: “A t’ju tregoj për atë që e largon uehar-in nga zemra: agjërimi i tre ditëve të çdo muaji.”…

Read More
3 Llojet e zemrave, e shendoshe e semure dhe e vdekur

3 Llojet e zemrave, e shendoshe e semure dhe e vdekur

Për zemrën zakonisht thuhet se është e gjallë ose nuk është e gjallë. Në pajtim me këtë bëhet edhe ndarja e cila thotë se zemra mund të ndodhet në njërën nga tri gjendjet e përmendura.…

Read More
Tre ushqimet e shëndetshme për zemrën

Tre ushqimet e shëndetshme për zemrën

Tre ushqimet e shëndetshme për zemrën: Një zemër e shëndetshme varet nga shumë faktorë, përfshirë edhe ushqimorë. Por një studim i fundit tregon se tre janë artikujt ushqimore që kanë ndikimin më ta madh. -Çokollata…

Read More
6 Shenjat e zemrës së sëmurë.

6 Shenjat e zemrës së sëmurë.

Mëkat pas mëkati vdes zemra… Për këtë kur iu është thënë Seid b Musejeb (Allahu e mëshiroftë):se Abdulmelik b Mervan ka thënë: “Kam ardhë me një gjendje që nuk po gëzohem me punën e mirë…

Read More