A mund të bëj dua midis dy hytbeve të Xhumasë

A mund të bëj dua midis dy hytbeve të Xhumasë

Shejh Ibn Uthejmin qe pyetur nëse ka dua apo dhikr të caktuar të cilën e thotë namazliu mes dy hutbeve të Xhumasë? Dhe a është transmetuar që hatibi në Xhuma të bëjë dua mes dy…

Read More
Pse është quajtur dita e xhuma me këtë emër?

Pse është quajtur dita e xhuma me këtë emër?

Fjala “el-xhumu’a ” ka kuptimin e bashkimit. Dijetarët përmendin mendime të ndryshme rreth arsyes së emërtimit të saj me këtë emër, por më i sakti prej tyre është se në këtë ditë ndodhi bashkimi i…

Read More
Ndalimi nga agjërimi vetem i ditës së xhuma.

Ndalimi nga agjërimi vetem i ditës së xhuma.

Përcillet nga Ebu Hurejra – radijallahu anhu – se Profeti – alejhi selam – ka thënë: “ Askush nga ju të mos e agjërojë ditën e xhuma, përveç nëse agjëron bashkë me të edhe një…

Read More
Cfarë duhet të bësh kur futesh në xhami ditën e premte?

Cfarë duhet të bësh kur futesh në xhami ditën e premte?

– Para se të ulemi në xhami e kemi obligim që të falim dy rekate . Argument për këtë është fjala e Pejgamberit [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] të cilën e transmeton Ebu Katade ku thotë:…

Read More