Përshkrimi i Xhehenemit  (tronditese)

Përshkrimi i Xhehenemit (tronditese)

Xhehenemi Zjarri është vendi i nënçmimit, përçmimit dhe dënimit. Zëri i tij është mbytës dhe oshëtimës, ndërsa zëri i banorëve të tij është britma dhe rënkimi të cilat nuk ndërprehen asnjëherë. Ata janë në mjerim…

Read More