I Dërguari alejhi selam i ka premtuar Xhenetin atij që bën këtë vepër

I Dërguari alejhi selam i ka premtuar Xhenetin atij që bën këtë vepër

I Dërguari i Allahut alejhi selam i nxit besimtarët që të vizitojnë të sëmurët, duke u premtuar shpërblime të mëdha. Në një transmetim të Thevbanit r.a., i Dërguari alejhi selam premton fruta të Xhenetit: “Kur…

Read More