Tagged: turpi

Si të plotësosh imanin tënd

Transmetohet nga Enes ibn Malik (radijAllahu anhu) se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë: “Nuk ka besuar askush prej jush derisa të dojë...

Nuk ka turp në fe

Pyetje: Deri në ç’pikë është e saktë thënia “Nuk ka turp në fe”? Përgjigje: “Kjo shprehje i përshtatet asaj që ka dashur të thotë Aishja,...