Trokitësi nuk duhet t’i bjerë derës me forcë

Trokitësi nuk duhet t’i bjerë derës me forcë

Trokitja e derës me forcë është mungesë edukate. Enes ibn Malik transmeton se dyert e Profetit, alejhi selam, trokiteshin me majat e thonjve. (Buhariu) Ibn Haxheri thotë: “Ky veprim ka ardhur si fryt i edukatës…

Read More
Si duhet të përgjigjet ai që troket kur e pyesin?

Si duhet të përgjigjet ai që troket kur e pyesin?

Nëse i zoti i shtëpisë pyet se kush është, trokitësi nuk duhet të thotë: Jam unë. Fjala “unë” nuk e bën të njohur identitetin e trokitësit. Ai sërish mbetet i panjohur. Kjo përgjigje është e…

Read More