Tagged: Të fillosh ҫdo gjë me Bismilah.

Të fillosh ҫdo gjë me Bismilah.

Të fillosh ҫdo gjë me Bismilah. Në kuptimin e përgjithshëm, bismilah është përmendja e emrit të Allahut sa here që nisim një punë të hajrit,...