Si të prek engjëlli dhe si të prek shejtani?

Si të prek engjëlli dhe si të prek shejtani?

“Shejtani ju premton juve varfërinë dhe ju urdhëron për turpe, kurse Allahu ju premton falje prej Tij dhe mirësi, dhe Allahu është Dhurues i Madh, i Dijshëm” (Bekarah: 268) Thotë Ibn Kethiri: “Ju frikëson juve…

Read More