Tagged: Si të mësojmë Islamin 5

Si të mësojmë Islamin 5

1. Cila ishte nëna e Hasanit dhe Husejnit (djemve të Aliut)? 1. Fatimja,- Allahu qoftë i kënaqur me të. 3. Çfarë nënkuptojmë me fjalën ,-“Amin”?...