Si të kujdesesh për familjen dhe fëmijët e tu

Si të kujdesesh për familjen dhe fëmijët e tu

Zejd bin Eslem ka transmetuar nga babi i tij se ‘Umer Ibnul-Khattab falte namaz nate për aq sa kishte caktuar Allahu për të. Kur vinte pjesa e fundit e natës, ai e çonte familjen e…

Read More