Shmangiuni tri vendeve ku mund të mallkoheni nga njerëzit

Shmangiuni tri vendeve ku mund të mallkoheni nga njerëzit

Shmangiuni tri vendeve ku mund të mallkoheni nga njerëzit Muadh bin Xhebel (Alahu qoftë i kënaqur prej tij) transmeton se Profeti (alejhi selam) ka thënë: Shmangiuni kryerjes së nevojës në tri vende që mund t’ju…

Read More