Ai që udhëton për në një vend dhe vendos të qëndrojë atje për një kohë të caktuar, a duhet të konsiderohet mysafir?

Ai që udhëton për në një vend dhe vendos të qëndrojë atje për një kohë të caktuar, a duhet të konsiderohet mysafir? Përgjigja: mysafirit i ndërpriten rregullat e udhëtimit me dy gjëra: me kthimin e…

Read More