Sa sevape mund të fitosh në 10 minuta?

Sa sevape mund të fitosh në 10 minuta?

Pasi që vështrova gjendjen time dhe gjendjen e atyre që e humbin kohën e tyre në sende të kota, unë dëshirova që të inkurajojë shpirtërat tonë që të adhurojnë dhe dëgjojnë Allahun, duke përpiluar një…

Read More