Kur është nata e Kadrit?

Kur është nata e Kadrit?

Është transmetuar nga Profeti (alejhi selam) se ajo natë është nata e njëzetë e një, apo e njëzetë e tre, apo e njëzetë e pestë, apo e njëzetë e shtatë, apo e njëzetë e nëntë,…

Read More
Vlera e natës së Kadrit

Vlera e natës së Kadrit

Mjafton për vlerën e natës së Kadrit fakti se ajo është më  e mirë se një mijë muaj. Allahu i Madhëruar thotë: “Ne e zbritëm atë (Kurani) në natën e Kadrit. E ç’të bëri ty…

Read More
Shpërblimi për atë që i shtron iftar agjëruesit

Shpërblimi për atë që i shtron iftar agjëruesit

Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Kush i jep ushqim për të çelur një agjëruesi, merr të njëjtin shpërblim si agjëruesi, pa e cënuar shpërblimin e agjëruesit.” (Tirmidhiu: 807) Në një transmetim tjetër: “Kush i jep…

Read More
A prishet agjerimi nese njeriu merr injeksione ne vena?

A prishet agjerimi nese njeriu merr injeksione ne vena?

Përgjigje: “Agjëruesi nuk e prish agjërimin nëse merr injeksione në vena dhe as nga diku tjetër, vetëm nëse ky injeksion zevendëson ushqimin, aq sa njeriu nuk ka nevojë për të ngrënë dhe për të pirë…

Read More
Lejohet përdorimi i pastës së dhëmbëve për agjëruesin?

Lejohet përdorimi i pastës së dhëmbëve për agjëruesin?

Përgjigje: “Përdorimi i pastës së dhëmbëve për agjëruesin në ditët e Ramazanit nuk ka problem, nëse ai nuk i mbërrin në stomak. Por më mirë është të mos përdoret, sepse ai ka shije të fortë…

Read More
Përgojimi dhe thashethemet a e prishin agjërimin?

Përgojimi dhe thashethemet a e prishin agjërimin?

Përgjigje: “Përgojimi dhe thashethemet nuk e prishin agjerimin, por ato e pakësojnë shpërblimin e tij. Allahu në Kuran thotë: “O besimtarë! Ju është bërë detyrë agjërimi, ashtu si u ishte bërë edhe atyre para jush,…

Read More
A duhet që në Ramazan ta bëjë nijetin çdo ditë, apo mjafton një nijet për agjërimin e tërë muajit?

A duhet që në Ramazan ta bëjë nijetin çdo ditë, apo mjafton një nijet për agjërimin e tërë muajit?

Përgjigje: “Mjafton për Ramazanin një nijet në fillim të muajit, sepse ai edhe pse për çdo ditë në vete nuk e bën nijetin në natën e saj, ai e ka bërë atë nijet në fillim…

Read More
Lejohet larja dhe freskimi i trupit kur je me agjërim?

Lejohet larja dhe freskimi i trupit kur je me agjërim?

Lejohet larja dhe freskimi i trupit kur je me agjërim? Agjëruesit i lejohet të freskohet duke hedhur ujë mbi trupun e tij, qoftë për larje të detyrueshme, të pëlqyeshme ose të lejueshme. Atij i lejohet…

Read More
Ata që flenë gjatë gjithë ditës në Ramazan, është i saktë agjërimi i tyre?

Ata që flenë gjatë gjithë ditës në Ramazan, është i saktë agjërimi i tyre?

Çfarë mund të thuhet për ata njerëz që flenë gjatë gjithë ditës në Ramazan, dia falen me xhemat dhe disa jo, a është agjërimi i tyre i saktë? Përgjigje: “Agjërimi i tyre quhet i kryer…

Read More
Disa imam në Ramazan e zgjasin duanë, disa i bien shkurt, si është e drejta?

Disa imam në Ramazan e zgjasin duanë, disa i bien shkurt, si është e drejta?

Përgjigje: “E drejta është që as të mos teprohet dhe as të mos neglizhohet. Të zgjatesh aq sa t’i lodhësh njerëzit është e ndaluar. Kur Profeti (alejhi selam) mori vesh se Muadh ibn Xhebeli e…

Read More
Erdhi Ramazani, ky muaj i begatë!

Erdhi Ramazani, ky muaj i begatë!

I Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) i përgëzonte shokët e tij duke thënë: “Ju erdhi Ramazani, një muaj i bereqetshëm. Allahu i Madhërishëm ua ka bërë obligim agjërimin e tij. Në të hapen dyert e…

Read More