Pyetje dhe përgjigje rreth besimit 2

Pyetje dhe përgjigje rreth besimit 2

Pyetja 1: Cili është Zoti yt? Përgjigjja: Zoti im është Allahu. Pyetja 2: Kush të krijoi ty? Përgjigjja: Allahu, i Cili më krijoi mua dhe të gjithë njerëzit e tjerë. Pyetja 3: Kush e krijoi…

Read More
Pyetje dhe pergjigje rreth besimit 1

Pyetje dhe pergjigje rreth besimit 1

Pyetja 1: Cila është feja jote? Përgjigjja: Feja ime është Islami. Pyetja 2: Çfarë është Islami? Përgjigjja: Islami është njehsimi i Allahut, bindja ndaj Tij dhe moskundërshtimi i urdhrave të Tij. Pyetja 3: Cili është…

Read More
3 Pyetjet që nuk i përgjigjej asnjë njeri më parë?

3 Pyetjet që nuk i përgjigjej asnjë njeri më parë?

Një djalë i ri shkoi tek një dijetar dhe i tha se :”Nuk falem derisa t`i përgjigjesh tre pyetjeve të mia”.Dijetari i tha:”Cilat janë pyetjet e tua? Djali tha:”A mendon se do t`i përgjigjesh pyetjeve…

Read More