3 punët më të dashura për Allahun e Madhëruar

3 punët më të dashura për Allahun e Madhëruar

Puna më e dashur për Allahun është falja e namazit në kohën e tij. Transmetohet nga Abdullah ibën Mes’udi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ka thënë: “E kam pyetur Pejgamberin (sal-lAllahu alejhi ve…

Read More
A lejohet t’ia jap zekatin prindërve apo fëmijëve?

A lejohet t’ia jap zekatin prindërve apo fëmijëve?

Pyetje: A i lejohet muslimanit që t’ia japë zekatin e pasurisë nënës apo fëmijëve të tij? Përgjigje: “Muslimanit nuk i lejohet që t’ua japë zekatin prindërve apo fëmijëve të tij, pasi ai e ka për…

Read More
Të drejtat ndaj prindërve

Të drejtat ndaj prindërve

Sado vështirësi që të hasësh në shërbim të babait dhe nënës tënde, përsëri të drejtat e tyre ndaj teje kanë për të qenë shumë,  shumë herë më të mëdha. «Mos u thuaj atyre ndonjë fjalë…

Read More
Mosrespektimi i prindërve është mëkat i madh

Mosrespektimi i prindërve është mëkat i madh

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhuroni tjetër përveç Tij dhe të silleni në mënyrë sa më të mirë me prindërit. Nëse njërin prej tyre, ose…

Read More
A ke dhënë sadaka për prindërit e tu të vdekur?

A ke dhënë sadaka për prindërit e tu të vdekur?

Përcillet se Sead bin Ubade – Allahu qoftë i kënaqur me të – i tha Profetit alejhi selam: “O i Dërguari i Allahut! Nëna ime vdiq dhe unë jam larg saj, prandaj a mund t’i…

Read More
Respektimi i prindërve është shkak për hyrje në Xhennet.

Respektimi i prindërve është shkak për hyrje në Xhennet.

Transmeton Ebu Darda r.a. se e ka degjuar Pejgamberin alejhi selam duke thene: “Prinderit jane dera e mesme e Xhennetit, pra nese deshiron humbe ate dere ose fitoje ate.” Tirmidhiu, dhe ka thene se hadithi…

Read More