8 porosi nga i Dërguari i Allahut (alejhi selam)

8 porosi nga i Dërguari i Allahut (alejhi selam)

Nga Ebu Derda – radijallahu anhu – përcillet se ka thënë: Më ka porositur i Dërguari i Allahut saus me nëntë gjëra: “Mos i bëj shok Allahut edhe nëse pritesh (në copa) apo digjesh. (Edhe…

Read More
5 porosi nga Profeti (alejhi selam)

5 porosi nga Profeti (alejhi selam)

Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) tregon se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë: “Kush i pranon prej meje disa fjalë, që të veprojë me to apo ta mësojë atë që do të veprojë me…

Read More
6 porosi të arta Profetike

6 porosi të arta Profetike

Transmetohet prej Sahabiut të nderuar Ebu Dherr El Gifarij (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) se ka thënë: “Më porositi i dashuri im i afërt (pejgamberi Muhammed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të…

Read More