Përse Zoti e krijoi eklipsin?

Përse Zoti e krijoi eklipsin?

Urtësitë e Allahut në eklips “ Ne do t’u tregojmë atyre shenjat Tona në hapësirat tokësore e qiellore, si dhe në vetvete, derisa t’u bëhet plotësisht e qartë se ai (Kurani) është e vërteta.” (Fusilet:…

Read More