Ora në të cilën pranohen duatë

Ora në të cilën pranohen duatë

Përcillet nga Xhabiri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Profeti, alejhi selam, ka thënë: “ Natën është një orë, nëse besimtari i lutet Allahut të Madhëruar në të, për mirësi të kësaj bote dhe…

Read More