Namazi është i nevojshem si uji dhe ajri në jetën e njeriut

Namazi është i nevojshem si uji dhe ajri në jetën e njeriut

Namazi nuk është diçka e lejuar si gjërat e jetesës, që kush do i vepron dhe nuk ka shpërblim për të, e kush i lë nuk ka gjynah për të. Por namazi është diçka e…

Read More