Njerëzit ndahen në falënderues dhe në jofalënderues

Njerëzit ndahen në falënderues dhe në jofalënderues

Njerëzit ndahen në falënderues dhe në jofalënderues Më e urryer tek Allahu është mosfalënderimi dhe mosfalënderuesit, ndërsa më të dashur janë falënderimi dhe falënderuesit. Allahu i Lartësuar për njeriun ka thënë: “Natyrisht që Ne i…

Read More