Një gabim që bëjm në namaz

Një gabim që bëjm në namaz

Prej gabimeve në namaz është mosdrejtimi i shpinës gjatë qëndrimit në këmbë dhe në qëndrimin mes dy sexhdeve. Disa namazli i vëren se e mbajnë shpinën të krrusur dhe nuk e drejtojnë atë. Pejgamberi sal-lAllahu…

Read More