Duaja që duhet të bësh në Natën e Kadrit

Duaja që duhet të bësh në Natën e Kadrit

Aishja e pyet Pejgamberin alejhi selam se nëse do të kuptonte se ishte natë kadri cfarë lutje të bënte? Atëherë Pejgamberi alejhi selam i tregoi: Thuaj: Allahumme inneke afuvvun kerimun tuhibbul afve fa’fu anni. (…

Read More

Veçori të Natës së Kadrit

Në këtë Natë të begatë zbresin engjëjt për shkak të bereqetit të madh të saj, pra engjëjt zbresin bashkë me bereqetin dhe mëshirën e kësaj nate, ashtu siç ata zbresin në tubimet e leximit të…

Read More
7 Vepra qe duhet ti besh ne Naten e Kadrit

7 Vepra qe duhet ti besh ne Naten e Kadrit

1. Këtë natë duhen kryer adhurime për hir të Allahut, duhet falur namaz duke e përforcuar ndjenjën e adhurimit. 2. Duhet lexuar sa më shumë Kur’an, të dëgjohet ai që e lexon atë si dhe…

Read More
2 Cilesi te Nates se Kadrit

2 Cilesi te Nates se Kadrit

1- Nata në të është e mirë, as e nxehtë as e ftohtë. Nga Xhabir -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- se ka thënë: ka thënë Pejgamberi -paqja dhe nderimet e Allahut qofshin mbi të-:…

Read More
Cilat janë shenjat e Natës së Kadrit ?

Cilat janë shenjat e Natës së Kadrit ?

Pyetj:Cilat janë shenjat e Natës së Kadrit ? Përgjigje:Ndër shenjat e Natës së Kadrit është, se ajo është një natë e qetë dhe zemra e Besimtarëve është e admiruar dhe në paqe me të, ai…

Read More