Cilat janë shenjat e Natës së Kadrit?

Cilat janë shenjat e Natës së Kadrit?

I Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!) e ka përshkruar me disa cilësi mëngjesin e natës së Kadrit, me qëllim që muslimani ta dijë se cila natë është ajo. Transmeton…

Read More
Si e kërkon muslimani natën e Kadrit?

Si e kërkon muslimani natën e Kadrit?

Kjo natë është nata më e bekuar. Personi që e humb atë, vërtetë ka humbur një të mirë të madhe, e nuk ka mundësi ta humb atë , veçse i ndaluari prej saj. Për këtë…

Read More
Kur është nata e Kadrit?

Kur është nata e Kadrit?

Është transmetuar nga Profeti (alejhi selam) se ajo natë është nata e njëzetë e një, apo e njëzetë e tre, apo e njëzetë e pestë, apo e njëzetë e shtatë, apo e njëzetë e nëntë,…

Read More
Vlera e natës së Kadrit

Vlera e natës së Kadrit

Mjafton për vlerën e natës së Kadrit fakti se ajo është më  e mirë se një mijë muaj. Allahu i Madhëruar thotë: “Ne e zbritëm atë (Kurani) në natën e Kadrit. E ç’të bëri ty…

Read More
Erdhi Ramazani, ky muaj i begatë!

Erdhi Ramazani, ky muaj i begatë!

I Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) i përgëzonte shokët e tij duke thënë: “Ju erdhi Ramazani, një muaj i bereqetshëm. Allahu i Madhërishëm ua ka bërë obligim agjërimin e tij. Në të hapen dyert e…

Read More
Duaja që duhet të bësh në Natën e Kadrit

Duaja që duhet të bësh në Natën e Kadrit

Aishja e pyet Pejgamberin alejhi selam se nëse do të kuptonte se ishte natë kadri cfarë lutje të bënte? Atëherë Pejgamberi alejhi selam i tregoi: Thuaj: Allahumme inneke afuvvun kerimun tuhibbul afve fa’fu anni. (…

Read More
Veçori të Natës së Kadrit

Veçori të Natës së Kadrit

Në këtë Natë të begatë zbresin engjëjt për shkak të bereqetit të madh të saj, pra engjëjt zbresin bashkë me bereqetin dhe mëshirën e kësaj nate, ashtu siç ata zbresin në tubimet e leximit të…

Read More
7 Vepra qe duhet ti besh ne Naten e Kadrit

7 Vepra qe duhet ti besh ne Naten e Kadrit

1. Këtë natë duhen kryer adhurime për hir të Allahut, duhet falur namaz duke e përforcuar ndjenjën e adhurimit. 2. Duhet lexuar sa më shumë Kur’an, të dëgjohet ai që e lexon atë si dhe…

Read More
2 Cilesi te Nates se Kadrit

2 Cilesi te Nates se Kadrit

1- Nata në të është e mirë, as e nxehtë as e ftohtë. Nga Xhabir -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- se ka thënë: ka thënë Pejgamberi -paqja dhe nderimet e Allahut qofshin mbi të-:…

Read More
Cilat janë shenjat e Natës së Kadrit ?

Cilat janë shenjat e Natës së Kadrit ?

Pyetj:Cilat janë shenjat e Natës së Kadrit ? Përgjigje:Ndër shenjat e Natës së Kadrit është, se ajo është një natë e qetë dhe zemra e Besimtarëve është e admiruar dhe në paqe me të, ai…

Read More