Tagged: namazi

Disa gabime të namazlinjëve (1)

Bërja e nijetit me zë Ngritja e tepërt e zërit duke lexuar Kuran gjatë namazit. Mbështetja në shtyllë apo mur pa pasur nevojë. Mosplotësimi i...

Imoraliteti është mëkat i madh

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Dhe mos iu afroni zinasë (imoralitetit) sepse ajo është vepër e shëmtuar dhe rrugë e keqe”. (Isra, 32)” Po ashtu...

Falu…!

Falu! Nëse je i lirë dhe fisnik, e mos ndiq njerëzit që kanë devijuar e dalë nga rruga e drejtë. Mos u mashtro me shumicën....

Këshilla ime për ty!

O njeri! Këshilla ime për ty është të falesh dhe t’i ruash namazet duke i falur në kohën e tyre. Për Allahun, askush nuk mund...