Shtylla më e rëndësishme pas dëshmisë është namazi.

Shtylla më e rëndësishme pas dëshmisë është namazi.

Shtylla më e rëndësishme pas dëshmisë është namazi. Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) e ka cilësuar atë si shtyllë të Islamit, siç është transmetuar në hadithin e Muadh bin Xhebelit (Allahu…

Read More
Falja e namazit të sabahut mbronë nga sëmundjet e zemrës

Falja e namazit të sabahut mbronë nga sëmundjet e zemrës

Studimi më i fundit mjeksor. Agjënsia e lajmëve Islame shpallë studimet më të fundit mjeksore për shërimin e sëmundjeve të zemrës dhe arteriosklerozës. Është zbuluar se falja ditore e namazit të sabahut në kohën e…

Read More
Namazi është i nevojshem si uji dhe ajri në jetën e njeriut

Namazi është i nevojshem si uji dhe ajri në jetën e njeriut

Namazi nuk është diçka e lejuar si gjërat e jetesës, që kush do i vepron dhe nuk ka shpërblim për të, e kush i lë nuk ka gjynah për të. Por namazi është diçka e…

Read More
Kujdes në faljen e namazit

Kujdes në faljen e namazit

Përcillet nga Ebu Hurejra – radijallahu anhu – se Profeti – alejhi selam – ka thënë: “ Ndoshta dikush mund të falet për gjashtëdhejtë vjet rrjesht, por nuk i pranohet atij asnjë namaz, sepse mund…

Read More

Kalendari i namazit për Shqipërinë.

KALENDARI I NAMAZIT PER SHQIPERINE MUAJI MAj

Read More