Shtylla më e rëndësishme pas dëshmisë është namazi.

Shtylla më e rëndësishme pas dëshmisë është namazi.

Shtylla më e rëndësishme pas dëshmisë është namazi. Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) e ka cilësuar atë si shtyllë të Islamit, siç është transmetuar në hadithin e Muadh bin Xhebelit (Allahu…

Read More
Si e kërkon muslimani natën e Kadrit?

Si e kërkon muslimani natën e Kadrit?

Kjo natë është nata më e bekuar. Personi që e humb atë, vërtetë ka humbur një të mirë të madhe, e nuk ka mundësi ta humb atë , veçse i ndaluari prej saj. Për këtë…

Read More
Ata që flenë gjatë gjithë ditës në Ramazan, është i saktë agjërimi i tyre?

Ata që flenë gjatë gjithë ditës në Ramazan, është i saktë agjërimi i tyre?

Çfarë mund të thuhet për ata njerëz që flenë gjatë gjithë ditës në Ramazan, dia falen me xhemat dhe disa jo, a është agjërimi i tyre i saktë? Përgjigje: “Agjërimi i tyre quhet i kryer…

Read More
Disa imam në Ramazan e zgjasin duanë, disa i bien shkurt, si është e drejta?

Disa imam në Ramazan e zgjasin duanë, disa i bien shkurt, si është e drejta?

Përgjigje: “E drejta është që as të mos teprohet dhe as të mos neglizhohet. Të zgjatesh aq sa t’i lodhësh njerëzit është e ndaluar. Kur Profeti (alejhi selam) mori vesh se Muadh ibn Xhebeli e…

Read More
8 porosi nga i Dërguari i Allahut (alejhi selam)

8 porosi nga i Dërguari i Allahut (alejhi selam)

Nga Ebu Derda – radijallahu anhu – përcillet se ka thënë: Më ka porositur i Dërguari i Allahut saus me nëntë gjëra: “Mos i bëj shok Allahut edhe nëse pritesh (në copa) apo digjesh. (Edhe…

Read More
Dobitë e prezantimit të fëmijëve në xhami

Dobitë e prezantimit të fëmijëve në xhami

Të kuptuarit e fëmijës për vlerën e madhe që ka namazi me xhemat. Fëmija arrin të perceptojë mirë shenjtërinë e xhamisë, shtëpisë së Allahut dhe mësimin e normave që kërkohen për vajtjen në xhami. Informimi…

Read More
Si t’ia bësh të dashur namazin fëmijës tënd?

Si t’ia bësh të dashur namazin fëmijës tënd?

1 – Ji shembull i mirë për fëmijët e tu!  Prindërit duhet të jenë shembulli më i mirë për fëmijët. Si mund të pritet një namaz i rregullt prej fëmijëve kur babai –urdhërues- ose falet…

Read More
Sa rekate duhet ta falë gruaja xhumanë?

Sa rekate duhet ta falë gruaja xhumanë?

Sa rekate duhet ta falë gruaja xhumanë? Përgjigje: “Nëse gruaja falet me imam, atëherë e falë njësojë si imami. Por nëse falet në shtëpi, atëherë – normalisht – e fal drekën, katër rekate.” “Kushtet e…

Read More
A lejohet mbyllja e syve gjatë namazit?

A lejohet mbyllja e syve gjatë namazit?

Përgjigje: “Mbyllja e syve gjatë namazit është mekruh (vepër e urryer). Ajo është në kundërshtim me atë që bënte Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) përveç nëse është me arsye, p.sh. të…

Read More
A duhet thënë “amin” pas Fatihasë?

A duhet thënë “amin” pas Fatihasë?

Përgjigje: “Po, të thuash “amin” është sunet i fortë, e sidomos kur edhe imami thotë “amin”. Në të dy librat e saktë transmetohet nga Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) se i Dërguari i Allahut (alejhi selam)…

Read More
3 punët më të dashura për Allahun e Madhëruar

3 punët më të dashura për Allahun e Madhëruar

Puna më e dashur për Allahun është falja e namazit në kohën e tij. Transmetohet nga Abdullah ibën Mes’udi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ka thënë: “E kam pyetur Pejgamberin (sal-lAllahu alejhi ve…

Read More