Si e kërkon muslimani natën e Kadrit?

Si e kërkon muslimani natën e Kadrit?

Kjo natë është nata më e bekuar. Personi që e humb atë, vërtetë ka humbur një të mirë të madhe, e nuk ka mundësi ta humb atë , veçse i ndaluari prej saj. Për këtë…

Read More
Cilësitë e muslimanit

Cilësitë e muslimanit

Nga Abdullah ibn Amr -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- transmetohet se ka thënë: “Ka thënë i Dërguari i Allahut -paqja dhe lavdërimi i Allahut qofshin mbi të- : “Musliman është ai që kanë shpëtuar…

Read More