Morali që duhet të ketë çdo njeri

Morali që duhet të ketë çdo njeri

Përkujdesja ndaj moralit Njeriu në zanafillën e tij njihet si egoist (në kuptimin që çdo mirësi dëshiron ta ketë për vete). Shthurja e moralit nis pikërisht nga kjo pikë, sepse çdo person dëshiron të veçohet…

Read More