Është i pëlqyeshëm pastrimi i gojës me misvak para leximit të Kur’anit

Është i pëlqyeshëm pastrimi i gojës me misvak para leximit të Kur’anit

Besimtarët për të treguar respekt apo edukatë me Librin e Allahut, para leximit të Kur’anit, le ta pastrojnë gojën me miswak ose me çdo gjë tjetër që përdoret për pastrimin e saj, sepse kjo gjë…

Read More