A pranohen lutjet gjatë mestruacioneve?

A pranohen lutjet gjatë mestruacioneve?

Pyetje: A e pranon Allahu i Lartësuar duanë e gruas gjatë mestruacioneve? Përgjigje: Nëse pranohen kushtet e pranimit të duasë, Allahu i Lartësuar ia pranon gruas lutjen, pa marrë parasysh nëse është me mestruacione apo…

Read More
Një gruaje i filluan menstruacionet në xhami, çfarë duhet të bëjë?

Një gruaje i filluan menstruacionet në xhami, çfarë duhet të bëjë?

Nëse një gruaje i fillojnë mestruacionet brenda në xhami, a merr ajo gjynah nëse qëndron aty dhe pret derisa të mbarojnë namazin edhe të tjerët, apo duhet të dalë? Përgjigje: Nëse nuk ka mundësi që…

Read More