Çfarë është mendjemadhësia?

Çfarë është mendjemadhësia?

Këtë na e tregon Profeti (alejhi selam) në hadithin që e transmeton Abdullah ibn Mesudi (radijAllahu anhu), se Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Nuk hyn në xhenet ai që në zemrën e tij ka sa…

Read More
Mos u bëj mendjemadh sepse…!

Mos u bëj mendjemadh sepse…!

Thotë Allahu i Lartësuar: “Atë vend të përjetshëm (xhenetin) ua kemi përcaktuar atyre që nuk duan mendjemadhësi e as shkatërrime në tokë, e përfundimi i mirë u takon atyre që i frikësohen Allahut.” (Kasas: 83)…

Read More
Ndalimi i zgjatjes së rrobës më shumë sesa është lejuar

Ndalimi i zgjatjes së rrobës më shumë sesa është lejuar

Cilët janë argumentet që ndalojnë zgjatjen e rrobës poshtë kyçit të këmbës? Përgjigje: Janë regjistruar shumë hadithe të të Dërguarit të Allahut, alejhi selam, lidhur me ndalimin e zgjatjes së rrobës poshtë nyjes së këmbës…

Read More
Cilës t’i jap përparësi: pastrimit të zemrës apo veprave vullnetare?

Cilës t’i jap përparësi: pastrimit të zemrës apo veprave vullnetare?

Cila është më e mirë: pastrimi i zemrës prej veprave që Allahu nuk i do, siç janë: zilia, urrejtja, mendjemadhësia, dyfytyrësia, nijeti për t’i bërë gjërat për t’u dukur etj, apo është më mirë të…

Read More