Tagged: mekatet

Kujdes nga mëkatet!

Dijetari i madh ibn Rexhebi (Allahu e mëshiroftë) shkruan: “Kujdes nga mëkatet, sepse ato e privojnë faljen e Allahut në sezonet kur zbret mëshira e...