Iu falën mëkatet sepse i dha të pijë ujë një qeni

Iu falën mëkatet sepse i dha të pijë ujë një qeni

Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) transmeton se Profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë: “Një ditë një qen po sillej rreth një pusi, pasi e kishte kapluar etja për vdekje. Atë e pa një imorale prej…

Read More
Si shlyhen mëkatet, qofshin ato edhe sa shkuma e detit?

Si shlyhen mëkatet, qofshin ato edhe sa shkuma e detit?

Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) tregon se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë: “Kush e lartëson Allahun me tesbih ( me fjalën SubhanAllah) pas çdo namazi tridhjetë e tri herë, e falenderon Atë (me…

Read More
Gjurmët e këqija që lënë mëkatet

Gjurmët e këqija që lënë mëkatet

1-  Të privuarit nga dituria. 2- Të privuarit nga furnizimi (rrisku). 3- Ngurtësimi i zemrës. 4- Ngurtësia zemrës së mëkatarit ndaj njerëzëve dhe sidomos nga njerëzit e mirë. 5- Vështirësimi i punëve. 6- Zemrën e…

Read More
Mëkatet e poshtërojnë njeriun

Mëkatet e poshtërojnë njeriun

Mëkatet janë shkak i poshtërimit të njeriut tek Allahu dhe i pavlefshmërisë së tij në sytë e Krijuesit. Hasan El-Basriu ka thënë: “U poshtëruan prej Tij, sepse nuk iu bindën, e sikur të ishin krenarë,…

Read More
Kujdes nga mëkatet!

Kujdes nga mëkatet!

Dijetari i madh ibn Rexhebi (Allahu e mëshiroftë) shkruan: “Kujdes nga mëkatet, sepse ato e privojnë faljen e Allahut në sezonet kur zbret mëshira e Tij!” (Letaiful-Me’arif, 295)

Read More