Mallkimi i prindërve nga mëkatet e mëdha

Mallkimi i prindërve nga mëkatet e mëdha

Nga Abdullah bin ‘Amr bin El-‘Asi (radijAllahu anhuma) përcillet se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Vërtet se prej mëkateve më të mëdha është që njeriu të mallkojë prindërit e vet.”…

Read More