Tagged: Ky është shoku më i mirë

Ky është shoku më i mirë

Pa dyshim se shoku më i mirë e më i sjellshëm për njeriun janë veprat e mira të tij dhe askush tjetër përveç këtij miku...