Kush i ka këto katër cilësi është hiporkrit

Kush i ka këto katër cilësi është hiporkrit

Transmetohet nga Abdullah bin Amri se Profeti salallahu alejhi ue selem  ka thënë: “ Kush i ka këto katër cilësi është hipokrit i thekur,ndërsa kush ka një cilësi prej tyre ka në vete një pjesë nga…

Read More