Kujdes, mos e nënvlerëso drejtimin e rreshtave në namaz!

Kujdes, mos e nënvlerëso drejtimin e rreshtave në namaz!

Ka thënë Profeti alejhi selam: “ Robër të Allahut, patjetër që duhet të drejtoni safet (rreshtat) tuaja, përndryshe Allahu do tju përçajë midis jush!” (Buhariu dhe Muslimi) Ka thënë shejh El-Uthejmini – rahimehullah – në…

Read More
Kujdes në faljen e namazit

Kujdes në faljen e namazit

Përcillet nga Ebu Hurejra – radijallahu anhu – se Profeti – alejhi selam – ka thënë: “ Ndoshta dikush mund të falet për gjashtëdhejtë vjet rrjesht, por nuk i pranohet atij asnjë namaz, sepse mund…

Read More