Tagged: Koha kur duhet bërë dhikri i mëngjesit dhe i mbrëmjes.