Kjo botë nuk vlen as sa 5 minuta

Kjo botë nuk vlen as sa 5 minuta

Ka thënë shejh El Uthejmini – Allahu e mëshiroftë: “ Dynjaja është më e pavlerë tek Allahu se krahu i një mushkonje, prandaj kur muslimani fal dy rekate (sunet të sabahut), këto janë më të…

Read More