Mëshira e Allahut është e pakufishme

Mëshira e Allahut është e pakufishme

Selman el-Farisiu (Allahu qoftë i kënaqur me të) tregon se i Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Në ditën kur Allahu krijoi qiejt dhe tokën, krijoi edhe njëqind…

Read More
Nuk do të ndodhë Kiameti përpara se të shfaqen tridhjetë mashtrues dhe gënjeshtarë

Nuk do të ndodhë Kiameti përpara se të shfaqen tridhjetë mashtrues dhe gënjeshtarë

Ka thënë profeti Muhamed alejhi selam: “ Nuk do të ndodhë Kiameti përpara se të shfaqen afërsisht tridhjetë mashtrues dhe gënjeshtarë, secili prej tyre pretendon se është profet.” Muslimi Kjo shenjë ka ndodhur, siç paralajmëroi…

Read More
Shenjat paraprirëse të Kiametit

Shenjat paraprirëse të Kiametit

Shenjat paraprirëse të Kiametit: Përcillet nga Ebu Hurejra se Profeti alejhi selam ka thënë: “ Shpejtoni në vepra të mira, sepse do t’ju vijnë fitne (sprova) si errësira e natës. Në to do të gdhijë…

Read More
Nuk do të bëhet Kijameti derisa të ndodhin këto 11 ngjarje.

Nuk do të bëhet Kijameti derisa të ndodhin këto 11 ngjarje.

Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) tregon se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue selem) ka thënë: “Nuk do të bëhet Kijameti derisa: 1- Dy grupe të mëdha të luftojnë mes tyre nga ku do të…

Read More