Këshillë madhështore e profetit Muhamed alejhi selam

Këshillë madhështore e profetit Muhamed alejhi selam

Nga Xhabir ibn Sulejm el Huxhejmi përcillet se ka thënë: Shkova tek i Dërguari i Allahut – sal lall llahu alejhi ue sel lem – dhe e gjeta atë të ulur me kofshët të ngjitura…

Read More