Tagged: Keshilla te arta profetike

Keshilla te arta profetike

Transmetohet nga Xhabir ibën Selim el Huxhejmi -Allahu qofte i kenaqur prej tij- i cili ka thene: Ka thene i derguari i Allahut – paqja...